Usługi

Świadczymy wszelkie usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

 
Dla osób indywidualnych:
 • Sporządzanie zeznań rocznych w tym również z dochodami zagranicznymi
 • Deklaracje w zakresie opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn
 • Porady podatkowe
Doradztwo podatkowe:
 • Sporządzanie wszelkich deklaracji podatkowych
 • Pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
 • Pomoc w pierwszym dokumentowaniu transakcji i wyborze formularzy oraz ewidencji
 • Konsultacje z zakresu korzystania z ulg i odliczeń od podatkach
 • Udzielanie porad oraz opinii dotyczących zobowiązań podatkowych
 • Kompleksowa obsługa nowopowstających firm
 • Uczestnictwo w postępowaniach kontrolnych, podatkowych i odwoławczych
 • Reprezentacja przed organami Skarbowymi i Państwa
Usługi księgowe i rachunkowe obejmują:
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowej (pełna księgowość ), ryczałtu
 • Prowadzenie rejestrów VAT, ewidencji środków trwałych, wyposażenia i innych dokumentacji pomocniczych
 • Nadzór nad prowadzoną dokumentacją ksiąg handlowych w siedzibie firmy
 • Sporządzanie deklaracji
 • Rozliczenia ZUS właścicieli firmy
 • Reprezentowanie podatnika i prowadzenie spraw przed US, UKS, ZUS, GUS
 • Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
 • Analizy i zestawienia ekonomiczne i finansowe
 • Konsultacje, porady księgowe i podatkowe
 • Kontrola i weryfikacja ksiąg dla firm prowadzących je we własnym zakresie
 • Sporządzanie i przesyłanie pism w sprawach karno-skarbowych
Zakres obsługi kadrowo-płacowej:
 • Naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac
 • Sporządzanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS i innych instytucji
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników
 • Wystawianie świadectw pracy, umów o pracę
 • Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach
 • Sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń